Předvánoční zpovídání

 

 

Pondělí 18.12.         17.00 – 18.00 hod.

 

Úterý 19.12.            17.00 – 18.00 hod.

 

Středa 20.12.               16.00 – 18.30 hod. (zpovídá o. Adam Rucki)

 

Čtvrtek 21.12.              17.00 – 18.00 hod.

 

Pátek 22.12.           16.00 – 17.00 hod.

 

 

Předvánoční zpovídání

 

Pondělí 18.12.         17.00 – 18.00 hod.

 

Úterý 19.12.            17.00 – 18.00 hod.

 

Středa 20.12.               16.00 – 18.30 hod. (zpovídá o. Adam Rucki)

 

Čtvrtek 21.12.              17.00 – 18.00 hod.

 

Pátek 22.12.           16.00 – 17.00 hod.

Pořad bohoslužeb farnosti Ostrava – Mariánské Hory v týdnu od 10.12.2017 do 17.12.2017

Ne2. NEDĚLE ADVENTNÍ7:00
Za rodinu Janičovu, Pešatovu
a Heinzovu
10.12.10:00
Za farní společenství
Po18:00Za + Rudolfa a Milenu Vronských
a za duše v očistci
11.12
Út7:00
12.12.
Stsv. Lucie,
panny a mučednice
18:00Na poděkování za přijatá dobrodiní
a za obrácení hříšníků
13.12
Čtsv. Jana od Kříže,
kněze a učitele církve
17:00adorace
14.12.18:00Za + Vincence Kolínka
a živou a + rodinu
17:00Za rodinu Škrabánkovu a Sultusovu
15.12.
So8:00Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o další Boží pomoc
16.12.
Ne3. NEDĚLE ADVENTNÍ7:00Za + Ludmilu Šilerovou, rodiče,
sourozence a duše v očistci
17.12.10:00Za farní společenství

 

Svátost smíření: 30 min před mší sv. (mimo nedělní v 10 h.), ve čtvrtek již od 17 h; kontakt: 730 522 000
Poznámky:

– Příští neděli budeme mít pravidelnou měsíční sbírku na opravy našeho kostela a fary. PBZ.
– Ve středu 13.12. dopoledne od 9.00 hod. jsou senioři zváni na faru ke společnému setkání.
– Ve středu 13.12. v 17.30 hod. jste zváni na adventní koncert v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci, na kterém vystoupí studenti Biskupského gymnázia v Ostravě.
– Ve čtvrtek 14.12. se po večerní mši sv. v 19.00 hod. uskuteční na faře setkání členů ekonomické rady farnosti.
– Příští neděli 17.12. po mši sv. v 10.00 hod. vystoupí folklorní soubor s pásmem několika písní v rámci letošního festivalu Souznění.
– Na nástěnce a na webu krestanskevanoce.cz najdete pořad vánočních bohoslužeb v našem kostele a také rozpis předvánočního zpovídání. Svátost smíření před vánočními svátky budete moci přijmout od pondělí 18.12. do pátku 22.12. vždy hodinu před večerní mši sv. Ve středu 20.12. už od 16.00 hod. bude zpovídat o. Adam Rucki i během večerní mše sv.
– Na stolečku s dary také leží rozpis k hlídání betléma 25. a 26.12. od 14.00 do 18.00 hod., kdy bude kostel otevřený pro veřejnost. Prosím, zapište se k této službě. Děkuji.
– Na nástěnce také najdete pořad vánočních bohoslužeb ve všech farnostech ostravského děkanátu.
– V zákristii jsou k dispozici misijní kalendáře, stolní i nástěnné, k rozebrání nebo za dobrovolný příspěvek na misie.