Pořad bohoslužeb farnosti Ostrava – Mariánské Hory v týdnu od 14.1.2018 do 21.1.2018

Ne
14.1.
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ7:00Za farní společenství
10:00Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o další Boží pomoc
Po
15.1.
18:00Za živé a + členy chrámového sboru a za scholu
Út
16.1.
St
17.1.
sv. Antonína,
opata
18:00Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc
Čt
18.1.
Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů
17:00adorace
18:00Za + kamarády
a bývalé spolupracovníky

19.1.
17:00Na poděkování za 70 let života s prosbou o další Boží pomoc
So
20.1.
8:00Za Boží požehnání pro manžela Tomáše a syny
Ne
21.1.
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ7:00Za dar zdraví a Boží pomoc pro rodinu
10:00Za farní společenství

Svátost smíření: 30 min před mší sv. (mimo nedělní v 10 h.), ve čtvrtek již od 17 h; Kontakt: 730 522 000
Poznámky:

– Příští neděli budeme mít pravidelnou měsíční sbírku na opravy našeho kostela a fary. PBZ.
– Ve středu 17.1. dopoledne od 9.00 hod. jsou senioři zváni na faru ke společnému setkání.
– Ve čtvrtek 18.1. začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Můžeme na tento úmysl pamatovat ve svých modlitbách.
– Dnes je poslední možnost přispět do letošní Tříkrálové sbírky. Dvě pokladničky najdete v zákristii. Děkujeme.
– Přijměte pozvání na společenský večer farnosti a MO KDU-ČSL, který se bude konat v sobotu 10.2. od 19.30 hod. v sále salesiánského střediska v Ostravě. Předprodej vstupenek na faře bude zahájen v neděli 28.1. po bohoslužbách. Prosíme o pěkné dary do tomboly anebo i finanční příspěvky, které můžete přinášet do zákristie nebo na faru do čtvrtku 8.2. Ples bude laděn do modré barvy. Všem, kteří přijdou, pomůžeme malý modrým překvapením.

Pořad bohoslužeb farnosti Ostrava – Mariánské Hory v týdnu od 7.1.2018 do 14.1.2018

Ne
7.1.
svátek KŘTU PÁNĚ7:00Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc
10:00Za farní společenství
Po
8.1.
18:00Za + Františka a Miloslavu Breníkovy a duše v očistci
Út
9.1.
St
10.1.
18:00Za + Jana Uhra, živou rodinu a duše v očistci
Čt
11.1.
8:00Za + neteř a její rodiče

12.1.
17:00Za + Oldřicha a Annu Korpasovy a duše v očistci
So
13.1.
8:00Na poděkování za přijatá dobrodiní a duše v očistci
Ne
14.1.
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ7:00Za farní společenství
10:00Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc

Svátost smíření: 30 min před mší sv. (mimo nedělní v 10 h.), ve čtvrtek již od 17 h; Kontakt: 730 522 000
Poznámky:
– Tento týden bude uklízet kostel 3. skupina. PBZ.
– V úterý 9.1. v 18.30 hod. se na faře uskuteční další pracovní schůzka plesového výboru.
– Ve středu 10.1. po večerní mši sv. jsou dospělí zváni na faru k dalšímu vyučování katechismu.
– Ve čtvrtek 11.1. v 18.00 hod. začne v našem kostele koncert učitelů a žáků Základní umělecké školy Eduarda Marhuly z Mariánských Hor.
– Chtěl bych poděkovat všem koledníkům letošní Tříkrálové sbírky. Dvě pokladničky jsou také v zákristii. Kdo byste chtěli ještě přispět, můžete tak učinit do příští neděle 14.1. Děkujeme.
– Na nástěnce visí termíny duchovních setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí v Ostravě a následného mariánského večeřadla v ostravské katedrále v roce 2018.
– Na nástěnce také najdete nové pracovní nabídky Charity Ostrava.
– V roce 2018 si budeme připomínat 100 leté výročí založení samostatného Československého státu. Chtěl bych vás pozvat k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství, která bude bývat vždy a pouze první čtvrtek v měsíci před mši sv. na závěr adorace a kterou se budeme modlit za náš stát.

Pořad bohoslužeb farnosti Ostrava – Mariánské Hory v týdnu od 31.12.2017 do 7.1.2018

Ne
31.12.
svátek SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA7:00Za farní společenství
10:00Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc
Po
1.1.
Slavnost MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE
7:00Za + Karla Šilera, dvě manželky, děti a duše v očistci
10:00Na poděkování za dar života s prosbou o další Boží pomoc
Út
2.1.
sv. Basila Velikého a Řehoře Naz., biskupů a učitelů církve
St
3.1.
Nejsvětějšího jména Ježíš18:00Za + rodinu Tvrdou, Gavandovu a Ležákovu
Čt
4.1.
17:00adorace
18:00Za dar víry a obrácení pro Marii Adamcovou, její rodinu a duše v očistci

5.1.
17:00Za + rodiče z obou stran, bratry Milana a Ladislava a manžela Čestmíra
So
6.1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ8:00Na poděkování za přijatá dobrodiní a za vnučku
Ne
7.1.
svátek KŘTU PÁNĚ7:00Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc
10:00Za farní společenství

Svátost smíření: 30 min před mší sv. (mimo nedělní v 10 h.), ve čtvrtek již od 17 h.; kontakt: 730 522 000
Poznámky:

– V pátek 5.1. dopoledne se uskuteční návštěvy kněze u nemocných doma s udílením svátostí..
– V pátek 5.1. ve 14.00 hod. se při mši sv. rozloučíme se zemřelou paní Marií Vokounovou.
– V sobotu 6.1. po ranní mši sv. proběhne v naší farnosti tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita České Republiky. Chtěl bych pozvat děti, ale i dospělé, aby se této sbírky zúčastnili jako koledníci. Přijďte už na mši sv. v 8.00 hod., při které vám udělím požehnání pro tuto službu. Charita Ostrava připravila poděkování všem koledníků v sobotu 10.2. v 10.00 hod., kdy jsou koledníci zváni na divadelní představení UmCirkum a Cirkusu trochu jinak – „Intrikáři“ do Staré koupelny v Dolní oblasti Vítkovice a pak ve stejný den od 16.00 do 17.30 hod. jsou koledníci zváni na bruslení na ledě v zimním stadionu Sareza v Porubě. Účast na představení nebo na bruslení je potřeba potvrdit do 5.2. Bližší informace naleznete na plakátku.
– Rád bych vás seznámil s úkony duchovní správy za letošní rok: křty 27 (loni 18), pohřby 18 (23), svatby 3 (2), dětí v náboženství 26 (28), výstupů z církve 1 (2).
– Na stolečku s dary leží k rozebrání letáčky s úmysly Apoštolátu modlitby pro rok 2018 od papeže Františka.