Pořad bohoslužeb farnosti Ostrava – Mariánské Hory v týdnu od 7.1.2018 do 14.1.2018

Ne
7.1.
svátek KŘTU PÁNĚ7:00Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc
10:00Za farní společenství
Po
8.1.
18:00Za + Františka a Miloslavu Breníkovy a duše v očistci
Út
9.1.
St
10.1.
18:00Za + Jana Uhra, živou rodinu a duše v očistci
Čt
11.1.
8:00Za + neteř a její rodiče

12.1.
17:00Za + Oldřicha a Annu Korpasovy a duše v očistci
So
13.1.
8:00Na poděkování za přijatá dobrodiní a duše v očistci
Ne
14.1.
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ7:00Za farní společenství
10:00Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc

Svátost smíření: 30 min před mší sv. (mimo nedělní v 10 h.), ve čtvrtek již od 17 h; Kontakt: 730 522 000
Poznámky:
– Tento týden bude uklízet kostel 3. skupina. PBZ.
– V úterý 9.1. v 18.30 hod. se na faře uskuteční další pracovní schůzka plesového výboru.
– Ve středu 10.1. po večerní mši sv. jsou dospělí zváni na faru k dalšímu vyučování katechismu.
– Ve čtvrtek 11.1. v 18.00 hod. začne v našem kostele koncert učitelů a žáků Základní umělecké školy Eduarda Marhuly z Mariánských Hor.
– Chtěl bych poděkovat všem koledníkům letošní Tříkrálové sbírky. Dvě pokladničky jsou také v zákristii. Kdo byste chtěli ještě přispět, můžete tak učinit do příští neděle 14.1. Děkujeme.
– Na nástěnce visí termíny duchovních setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí v Ostravě a následného mariánského večeřadla v ostravské katedrále v roce 2018.
– Na nástěnce také najdete nové pracovní nabídky Charity Ostrava.
– V roce 2018 si budeme připomínat 100 leté výročí založení samostatného Československého státu. Chtěl bych vás pozvat k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství, která bude bývat vždy a pouze první čtvrtek v měsíci před mši sv. na závěr adorace a kterou se budeme modlit za náš stát.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *