Pořad bohoslužeb farnosti Ostrava – Mariánské Hory v týdnu od 25.2.2018 do 4.3.2018

Ne
25.2.
2. NEDĚLE POSTNÍ7:00Za farní společenství
10:00Za Alenku Kamennou a na poděkování za přijatá dobrodiní
Po
26.2.
18:00Za rodinu Blahutovu s prosbou o další Boží pomoc
Út
27.2.
7:00Za + Jiřího Zapletala
St
28.2.
18:00Za živé a + členy živého růžence
Čt
1.3.
17:00adorace
18:00Za + Ludmilu Korintovou a jejího manžela

2.3.
17:00Za živou a + Petříkovu a duše v očistci
So
3.3.
8:00Za + Jana a Otýlii Struhalovy a duše v očistci
Ne
4.3.
3. NEDĚLE POSTNÍ7:00Za farní společenství
10:00Za Bohumíra Žitníka, rodinu Trnkovu a Libichovu

Svátost smíření: 30 min před mší sv. (mimo nedělní v 10 h.), ve čtvrtek již od 17 h; Kontakt: 730 522 000
Poznámky:

– Minulou neděli jsme měli sbírku na opravy našeho kostela a fary. Vybrali jsme 11.808,- Kč.
– Dnes máme sbírku nazvanou „Haléř sv. Petra“. Dali jsme tak do rukou papeže Františka finanční dar, aby jménem církve mohl pomáhat potřebným na celém světě. PBZ.
– V pondělí 26.2. v 10.30 hod. se v našem kostele při mši sv. rozloučíme se zemřelou paní Hildegardou Gornou.
– V úterý 27.2. v 17.00 hod. v sále klubu Atlantik začne další přednáška z cyklu NaroVinu, tentokrát na téma Hudba a její skryté poselství. Jak se v tom vyznat? Přednášet bude o. Pavel Šupol, vicerektor AKS v Olomouci.
– Ve středu 28.2. po večerní mši sv. jste zváni na faru ke společné modlitbě růžence.
– V pátek 2.3. dopoledne se uskuteční návštěvy kněze u nemocných doma s udílením svátostí.
– V zákristii leží rozpis k vedení pobožností křížové cesty během postní doby. Budou bývat vždy v pátek v 16.15 hod. a v neděli v 17.00 hod. Zájemci se mohou napsat.
– Už několikrát jsme se pokoušeli zachránit pískovcový kříž, který stojí vedle kostela u vstupu na kůr. Nyní se nabízí tato možnost: od 1. do 8.3. budou mít občané starší 16. let s trvalým bydlištěm na území obvodu Mariánských Hor a Hulvák možnost hlasovat v obřadní síni radnice a tak podpořit projekty zařazené do letošního participativního rozpočtu. Chtěl bych vás, farníky, vyzvat k podpoře projektu „Realizace nového uměleckého díla – kříže“, který by stál v parčíku před farou. V této věci byli též osloveni studenti Fakulty umění Ostravské univerzity, aby podali své návrhy nového kříže. Studenti však nezareagovali, takže zůstává náš návrh zhotovit kopii pískovcového kříže, který stojí vedle kostela a který se rozpadá. Je to náš poslední pokus, jak ho zachránit. Prosím vás o váš hlas, vše je připraveno, je to ve vašich rukou. Kdyby se chtěl někdo z vás na cokoliv zeptat, v úterý 27.2. od 16.00 do 17.00 hod. bude na faře k dispozici paní Jana Pagáčová, která ráda vysvětlí a pomůže. Bližší informace také naleznete na www.radniceprolidi.cz