Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Ostrava-Mariánské Hory

V průběhu letošních letních prázdnin dochází v naší farnosti k výměně kněží. Nový kněz, P. Petr Smolek, začne u nás působit 17. srpna 2019. Do té doby je farní kancelář uzavřena. V případě nutnosti kontaktujte už nového správce farnosti. Za případné komplikace se omlouváme.

 

  • Potřebuji udělit akutně pomazání nemocných (zaopatřování)

Pokud Vy sami, nebo někdo z Vašich blízkých potřebuje akutně udělit svátost pomazání nemocných, zvoňte (v kteroukoli hodinu) na faře, případně volejte na telefon 730 522 000. V případě zaopatřování v ostravských nemocnicích můžete také kontaktovat nemocniční kaplany: P. ThLic. Václav Tomiczek - 733 741 700 (Fakultní nemocnice, Vítkovická nemocnice, LDN a DSS Radvanice); P. Mgr. Marek Žukowski - 731 689 571 (Městská nemocnice Ostrava Fifejdy).

  • Chci návštěvu kněze u nemocného doma nebo v nemocnici (neakutní)

Návštěvu nemoceného s udílením svátostí (sv. zpověď, pomazání nemocných a sv. přijímání) je nejlépe domluvit kdykoli po mši svaté. Pravidelná návštěva nemocných probíhá každý první pátek v měsíci dopoledne. Pokud nemůžete přicházet do kostela a nebo se to týká někoho Vašich blízkých, nebojte se požádat kněze o návštěvu.

  • Chci přijmout svátost pomazání nemocných

Kdykoli se můžete obrátit na kněze - nejlépe po kterékoli mši svaté. Nebojte se kontaktovat kněze - ihned po zjištění závažného onemocnění, před závažnějším zákrokem nebo ihned po zahájení hospitalizace.

  • Zemřel mi příbuzný a chci domluvit pohřeb

Termín pohřbu lze domluvit osobně nebo telefonicky, nejsnáze v průběhu návštěvních hodin, ale i kdykoli jindy.

  • Chci pokřtít své dítě

Přijďte v návštěvních hodinách na faru, nebo si domluvte jiný termín osobně, emailem či telefonicky. Zpravidla křest udělujeme těm, kteří fyzicky bydlí v Ostravě Mariánských Horách.

  • Mám jiný problém, prosbu ...

Nebojte se kněze kontaktovat.

f t g m